דימונה

דימונה

ייעוד הפרוייקט: מגורים

ביצוע 224 יח"ד בשלב א' מתוך 504 יח"ד עבור היזם "רג'ואן פיתוח הנגב"